ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Microwave Communications & Electromagnetic Applications Laboratory

Εργαστήριο Μικροκυματικών Επικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών (Μ.Ε.ΗΜ.Ε.)

taurus1 cretasat taurus2

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης - Παράρτημα Χανίων-Τμήμα Ηλεκτρονικής
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δρ. Ιωάννης Ο. Βαρδιάμπασης, Επ. Καθηγητής
Τηλέφωνα για επικοινωνία: (+30) 28210 23059, 28210 23029, 6977 003915. Email: ivardia@chania.teicrete.gr

Το Εργαστήριο Μ.Ε.ΗΜ.Ε. έχει πρωτοποριακή παρουσία και πολυδιάστατη δραστηριοποίηση στην Περιφέρεια Κρήτης σε θέματα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, μη ιονιζουσών ακτινοβολιών, κεραιών, μικροκυμάτων, δορυφορικών επικοινωνιών, επιτήρησης ραδιοφάσματος και ηλεκτρονικού πολέμου. Μετρά, καταγράφει και ελέγχει ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες με τις μονάδες “Μετρήσεων ΗΜ Πεδίων” και “Επιτήρησης Ραδιοφάσματος” που διαθέτει. Μελετά τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε βιολογικούς ιστούς. Αναπτύσσει πρωτοποριακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες όπως το επίγειο ψηφιακό ραδιόφωνο. Παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας συσκευών. Εκπονεί μελέτες για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές και σχεδιάζει τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Επιλύει θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα εφαρμοσμένου ηλεκτρομαγνητισμού, δημιουργώντας εξειδικευμένο λογισμικό για την αντιμετώπισή τους

 

 

Περιγραφή

Το Εργαστήριο «Μικροκυματικών Επικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών» δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης στα γνωστικά αντικείμενα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, των μη ιονιζουσών ακτινοβολιών, των κεραιών, των μικροκυμάτων, των δορυφορικών επικοινωνιών, της επιτήρησης ραδιοφάσματος και του ηλεκτρονικού πολέμου.

Το Εργαστήριο Μ.Ε.ΗΜ.Ε. συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά κι ερευνητηκά ιδρύματα, με πολλές ερευνητικές ομαδες απο την Ελλάδα και το εξωτερικό, και με αρκετές επιχειρήσεις και οργανισμούς,

 • επιλύοντας πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα,
 • αναπτύσσοντας εξειδικευμένο λογισμικό,
 • κατασκευάζοντας μικροκυματικές διατάξεις,
 • σχεδιάζοντας τηλεπικοινωνιακά συστήματα, και
 • παρέχοντας υπηρεσίες σε θέματα:
  • Ηλεκτρομαγνητικών Ακτινοβολιών,
  • Βιολογικών Επιδράσεων των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων,
  • Εφαρμοσμένου και Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού,
  • Μικροκυματικής Τεχνολογίας,
  • Κεραιών, Κυματοδηγών και Οπτικών Ινών,
  • Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας,
  • Ραδιοδικτύων,
  • Ηλεκτρονικού Πολέμου και Ραντάρ, και
  • Ασύρματων/Ενσύρματων Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών.

Στο εργαστήριο Μ.Ε.ΗΜ.Ε. λειτουργούν:

 • Η πρώτη στην Κρήτη (από το 1996) “Μονάδα Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων & Μη Ιονιζουσών Ακτινοβολιών”.
 • Ο μοναδικός σε εκπαιδευτικό ίδρυμα “Ραδιοσταθμός Εκπομπής Επίγειου Ψηφιακού Ραδιοφωνικού Σήματος”, που με κατάλληλη χρηματοδότηση μπορεί να εξελιχθεί σε ραδιοφωνικό σταθμό παγκρήτιας εμβέλειας.
 • Η μοναδική στην Κρήτη “Μονάδα Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας”, που με κατάλληλη χρηματοδότηση μπορεί να εξελιχθεί σε “Μονάδα Πιστοποίησης Διατάξεων, Εξοπλισμού & Διαδικασιών”, και
 • Μια σύγχρονη “Μονάδα Διερεύνησης Ραδιοφάσματος”, που με κατάλληλη χρηματοδότηση μπορεί να εξελιχθεί σε “Ραδιοδίκτυο Επιτήρησης Ηλεκτρομαγνητικών Ακτινοβολιών και Έγκαιρης Προειδοποίησης”.

Στο Εργαστήριο Μ.Ε.ΗΜ.Ε. αναπτύσσονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα προϊόντα:

 • Πρότυπο σύστημα ψηφιακής ραδιοφωνίας (DAB).
 • Πακέτα λογισμικού για τη μοντελοποίηση της σκέδασης, διάδοσης και ακτινοβολίας Η/Μ κυμάτων και την προσομοίωση μεταβατικών Η/Μ φαινομένων, ραδιοκαναλιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, με την εφαρμογή βέλτιστων αναλυτικών, ημιαναλυτικών και αριθμητικών τεχνικών.
 • Συστήματα ακτινοβολίας για ιατρικούς σκοπούς.
 • Κεραίες και διατάξεις εκπομπής-λήψης σε μικροκυματικές συχνότητες.
 • Στοιχειοκεραίες με κεντρικά ελεγχόμενο και ηλεκτρονικά στρεφόμενο διάγραμμα ακτινοβολίας, μαζί με τα συστήματα τροφοδοσίας τους.
 • Γραμμές μεταφοράς, κυματοδηγοί και μικροκυματικές διατάξεις ειδικών χρήσεων και πρότυπα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία RF συστημάτων.
 • Διατάξεις από νέα ισοτροπικά και ανισοτροπικά υλικά (μαγνητικά, chiral, ferrite, plasma).
 • Διατάξεις τηλεπισκόπησης, συστήματα τομογραφίας και ραντάρ ανίχνευσης.
 • Σημειακά και πολυσημειακά αναλογικά και ψηφιακά ραδιοσυστήματα.
 • Ραδιοεξοπλισμός περιβαλλοντικής επιτήρησης.

Επίσης, το Εργαστήριο Μ.Ε.ΗΜ.Ε.παρέχει μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες.
 • Μελέτες βιολογικών επιδράσεων και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από καλώδια υψηλής τάσης, σταθμούς βάσης και συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ, κεραίες και κάθε είδους ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
 • Mελέτη, σχεδίαση και επιτόπιες μετρήσεις κεραιών στην περιοχή 3MHz ως 25GHz.
 • Μελέτες και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC/EMI) στην περιοχή 3MHz ως 25GHz
 • Αξιολόγηση προτύπων ασφαλείας για μη ιονίζουσες ακτινοβολίες.
 • Πιστοποίηση κεραιών, μικροκυματικών διατάξεων και οπτικών ινών.
 • Μελέτη, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση πομποδεκτών για δορυφορικές και κινητές επικοινωνίες.
 • Μελέτη, σχεδίαση, μέτρηση απωλειών και εντοπισμό σφαλμάτων σε οπτικές ίνες.
 • Μελέτες κατασκευής και λειτουργίας ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών DAB.
 • Αξιολόγηση ραδιοζεύξεων στην περιοχή συχνοτήτων 3MHz ως 25GHz.
 • Επιτήρηση και μετρήσεις ραδιοφάσματος για την απόδοση συχνοτήτων σε εφαρμογές.
 • Μελέτες και μετρήσεις για τη ραδιοκάλυψη σε εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους.
 • Μελέτη και σχεδίαση κυψελωτών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Μελέτη και σχεδίαση συστημάτων πολλαπλής πρόσβασης CDMA.
  img1

   

  img2